Biológia - prehľad tém

Všeobecná biológia a genetika

  • chemické zloženie organizmov, cytológia – delenie jadra a buniek

Všeobecná biológia

  • vedné disciplíny biológie, charakteristika živých sústav, evolučná biológia

Živočíšne tkanivá

  • cytológia, stavba živočíchov

Mikrobiológia

  • virológia, biológia prokaryotov

Botanika

  • stavba rastlín, fyziológia rastlín, systém a ekológia rastlín, systém a ekológia ďalších skupín organizmov

Zoológia

  • systém a ekológia živočíchov

Biológia človeka

  • kostrová sústava, svalová sústava, cievna sústava a imunita, dýchacia sústava, tráviaca sústava a výživa, močová sústava, kožná sústava a termoregulácia, nervová sústava, zmysly, endokrinná sústava, pohlavná sústava a rozmnožovanie, ontogenetický vývoj človeka

Genetika

  • molekulárna genetika, genetika jedinca, genetika populácií, mutácia, genetika človeka, biotechnológie (génové inžinierstvo, klonovanie, šľachtenie, atď.)

Ekológia

  • organizmus a prostredie, populácia, spoločenstvá, ekosystémy a biosféra, vplyv človeka na životné prostredie, ochrana prírody v SR
produkty