späť na prehľad fakúlt

VŠB-TU v Ostravě, Fakulta strojní

Pokud se zúčastníte testu Obecných studijních předpokladů (OSP), případně jeho slovenské varianty testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) nebo testu Matematiky (MAT) a dosáhnete percentil 40 a více, budete přijati bez přijímacích zkoušek.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všechny bc.

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Najbližší termín skúšok

8. 2. 2020
OSP

8. 2. 2020
VŠP

8. 2. 2020
MA

 

Webové stránky fakulty

https://www.fs.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Odoslanie výsledku fakulte