späť na prehľad fakúlt

VŠB-TU v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta

Přijímací zkouška může být děkanem fakulty prominuta u těch uchazečů, kteří dosáhnou v testu Obecné studijní předpoklady percentilu 25 a výše.
Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

vybrané bc. obory

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Obecné studijní předpoklady

Najbližší termín skúšok

1. 5. 2019
OSP

 

Webové stránky fakulty

www.hgf.vsb.cz

Odoslanie výsledku fakulte