späť na prehľad fakúlt

VŠB-TU v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta

Pro akademický rok 2020/2021 jsou přijímací testy na fakultu zrušeny.

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte