späť na prehľad fakúlt

VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Pro přijetí na fakultu je třeba absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP)/Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a Anglického jazyka (Aj). Oba testy mají v přijímacím řízení fakulty stejnou váhu. V rámci testu OSP má verbální oddíl testu váhu 0,3 a analytický oddíl testu váhu 0,7.

Pokud si přihlášku na fakultu podáte v 1. kole přijímacího řízení, budete mít možnost absolvovat test OSP/VŠP v termínu 21. 5. 2022 bezplatně. Poukazy si počátkem května vyzvednete zde.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Informační média a služby

Aplikovaná informatika

Matematické metody v ekonomii

Multimédia v ekonomické praxi

Data Analytics

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady
váhy častí
verbální 0,3
analytický 0,7


nebo Všeobecné študijné predpoklady
váhy častí
verbálna časť 0,3
analytická časť 0,7

Anglický jazyk

Najbližší termín skúšok

4. 2. 2022
OSP

4. 2. 2022
VŠP

5. 3. 2022
AJ

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte