späť na prehľad fakúlt

ZČU v Plzni, Fakulta právnická

Fakulta právnická ZČU bude pro přijímání do magisterského studijního programu vycházet z výsledků testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu Základů společenských věd (ZSV).

Pro přijímaní do bakalářského studijního programu pak bude vycházet z výsledků testu Obecných studijních předpokladů (OSP).

Pro přijímání do navazujícího magisterského studijního programu bude fakulta vycházet z výsledků testu Základů společenských věd (ZSV).

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

bakalářské studium (program Právní specializace)

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady

magisterské studium (program Právo a právní věda)

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady
váhy častí
verbální 0,6
analytický 0,4

Základy společenských věd
váhy častí
člověk a společnost 0,3
stát a právo 0,5
hospodářství a svět 0,2

navazující magisterské studium (Veřejná správa)

všetky termíny

Základy společenských věd
váhy častí
člověk a společnost 0,3
stát a právo 0,5
hospodářství a svět 0,2

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte