späť na prehľad fakúlt

VŠEM, Vysoká škola ekonomie a managementu


Uchazečům o bakalářský a magisterský stupeň studia, kteří dosáhnou percentil 95 a vyšší v testu Obecných studijních předpokladů, může být uděleno studijní stipendium Klasik až do výše 100% ročního školného.
Podrobné informace najdete na webu školy.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Management firem (navazující magisterský program - titul Ing.)

MBA (navazující magisterský program na 12 či 18 měsíců)

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Podniková ekonomika (bc.)

Komunikace a lidské zdroje (bc.)

Marketing (bc.)

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Najbližší termín skúšok

7. 3. 2020
OSP

7. 3. 2020
VŠP

 

Webové stránky fakulty

https://www.vsem.cz/

Odoslanie výsledku fakulte