späť na prehľad fakúlt

UK v Bratislave, F. sociálnych a ekonomických vied

Študijné programy aplikovaná ekonómia, európske štúdiá, mediamatika, sociálna antropológia (s využitím kombinácie slovenského jazyka a anglického jazyka v procese výučby):

Uchádzači zo slovenskej strednej školy môžu preukázať znalosť anglického jazyka výsledkom testu NPS z Anglického jazyka.

Uchádzači s maturitou zo strednej školy mimo územia Slovenskej republiky môžu preukázať znalosť anglického jazyka výsledkom testu NPS z Anglického jazyka. Ďalej títo uchádzači musia absolvovať test Všeobecných študijných predpokladov a získať percentil minimálne 60.

Fakulta poskytuje svojim uchádzačkám a uchádzačom zo strednej školy mimo územia Slovenskej republiky zľavu na test z Anglického jazyka. V prípade, že chcete využiť zľavu z poplatku na tento SCIO test, musíte sa zúčastniť v online forme NPS v piatom termíne. Poukaz si vyzdvihnete tu.

V študijných programoch aplikovaná ekonómia, európske štúdiá a mediamatika môžete preukázať znalosť stredoškolskej matematiky výsledkom testu NPS z Matematiky a získat tzv. bonusové body.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc. obory

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Anglický jazyk

Najbližší termín skúšok

4. 2. 2022
VŠP

4. 2. 2022
MA

5. 3. 2022
AJ

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte