späť na prehľad fakúlt

UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Na fakultu môžete byť prijatí na základe výsledku testu biológie alebo chémie.

Konkrétne informácie nájdete na stránke fakulty.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

vybrané bc.

13. 6. 2020

27. 6. 2020

11. 7. 2020

Chemie

Biologie

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte