späť na prehľad fakúlt

ŽU v Žiline, F. bezpečnostného inžinierstva

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo Matematiky (MAT) a dosiahli percentil minimálne 60.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc. obory

všetky termíny

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Najbližší termín skúšok

4. 2. 2022
VŠP

4. 2. 2022
MA

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte