späť na prehľad fakúlt

KU v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva

Študijné odbory, kde sa robia prijímacie skúšky: Fyzioterapia a Urgentná zdravotná starostlivosť

  • Absolvovanie testu z Biológie prináša výhodu získania 10 b k bodom získaním počas prijímacích skúšok.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Ošetrovateľstvo, rádiologická technika a verejné zdravotníctvo

Fyzioterapia

Urgentná zdravotná starostlivosť

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Biologie

Najbližší termín skúšok

2. 4. 2022
BIO

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte