späť na prehľad fakúlt

PU v Prešove, F. humanitných a prírodných vied

Istotu skoršieho prijatia získa uchádzač, ktorý dosiahne v testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) / Obecných studijních předpokladů (OSP) vyšší ako 50. percentil.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Andragogika

Biológia

Ekológia

Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

Geografia a Aplikovaná geoinformatika

všetky termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Najbližší termín skúšok

4. 2. 2022
OSP

4. 2. 2022
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte