späť na prehľad fakúlt

PU v Prešove, Fakulta manažmentu

Automaticky a prednostne prijatí budú všetci uchádzači o bakalárske magisterské štúdium, ktorí v teste Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) či v jeho českej verzii, teste Obecných studijních předpokladů (OSP) dosiahnu percentil viac ako 50 (vrátane).

Ďalšie poradie uchádzačov pre prijatie sa vytvorí na základě výsledkov zo strednej školy s možnosťou započítania testu Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) či jeho českej verzie testu Obecných studijních předpokladů (OSP). Poradie vytvára algoritmus zverejnený zde: Algoritmus vytvárania poradia.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bakalárske i magisterské odbory

všetky termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Najbližší termín skúšok

4. 2. 2022
OSP

4. 2. 2022
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte