späť na prehľad fakúlt

SPU v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu

Prijímacia skúška môže byť odpustená a na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzie v teste Obecných studijních předpokladů (OSP) percentil 50 a viac.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc. obory

všetky termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Najbližší termín skúšok

8. 2. 2020
OSP

8. 2. 2020
VŠP

 

Webové stránky fakulty

http://www.fem.uniag.sk/sk/

Odoslanie výsledku fakulte