späť na prehľad fakúlt

UMB v Banskej Bystrici, F. politických vied a medzinárodných vzťahov

Vedenie FPVaMV UMB v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí Grémia dekana FPVaMV UMB konanom dňa 16. 3. 2022, rozhodlo o realizovaní prijímacieho konania  uchádzačov o bakalársky stupeň štúdia v ponúkaných študijných programoch Medzinárodné vzťahy a Politológia na akademický rok 2022/2023 bez realizácie prijímacích pohovorov.

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte