späť na prehľad fakúlt

UMB v Banskej Bystrici, F. politických vied a medzinárodných vzťahov

Na štúdium bude prijatý bez prijímacích skúšok uchádzač, ktorý dosiahne v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), alebo v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP) celkový percentil rovnaký, alebo vyšší ako 50.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc.

všetky termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Najbližší termín skúšok

4. 2. 2022
OSP

4. 2. 2022
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte