späť na prehľad fakúlt

EU v Bratislave, F. medzinárodných vzťahov

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači o štúdium na Fakulte medzinárodných vzťahov, ktorí absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj test z cudzieho jazyka. Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Medzinárodné ekonomické vzťahy

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk
nebo Německý jazyk
nebo Španělský jazyk

Najbližší termín skúšok

4. 2. 2022
OSP

4. 2. 2022
VŠP

5. 3. 2022
AJ

2. 4. 2022
NJ

2. 4. 2022
ŠJ

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte