späť na prehľad fakúlt

SU v Opavě, Fakulta veřejných politik

Pokud se hlásíte do studijních programů Sociální patologie a prevence, Speciální pedagogika, Dentální hygiena a Edukační péče o seniory, musíte se zúčastnit testu Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenské varianty testu Všeobecných študijných predpokladov). 

V případě, ze se hlásíte do studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence a Pediatrické ošetřovatelství, máte možnost písemně požádat o prominutí přijímací zkoušky a originálem certifikátu doložit, že jste se zúčastnili testu OSP/VŠP s výsledným minimálním percentilem 30. 

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Sociální patologie a prevence, Edukační péče o seniory, Speciální pedagogika, Dentální hygiena

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Pediatrické ošetřovatelství

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Najbližší termín skúšok

4. 2. 2022
OSP

4. 2. 2022
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte