späť na prehľad fakúlt

UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Bez přijímacích zkoušek budete přijati, když absolvujete test Obecných studijních předpokladů (OSP), případně jeho slovenskou variantu test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) nebo test Matematika (MAT) a dosáhnete požadovaného percentilu (týká se všech bc. programů mimo Petroleum Engineering). Je třeba dosáhnout alespoň percentilu 90, není-li v tabulce zde stanoven nižší percentil).

Pokud se ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v akademickém roce 2022/2023 zapíšete, bude vám formou mimořádného stipendia vyplaceno 500 Kč jako kompenzace za náklady spojené s vystavením certifikátu.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Bakalářské studijní programy

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Najbližší termín skúšok

4. 2. 2022
OSP

4. 2. 2022
VŠP

4. 2. 2022
MA

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte