späť na prehľad fakúlt

ČVUT v Praze, Fakulta architektury

Jednou z podmínek pro přijetí ke studiu je absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verze testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Bližší informace najdete na webových stránkách Fakulty architektury ČVUT.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Architektura

Krajinářská architektura

Průmyslový design

7. 12. 2019

8. 2. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Najbližší termín skúšok

8. 2. 2020
OSP

8. 2. 2020
VŠP

 

Webové stránky fakulty

www.fa.cvut.cz/Cz/PrijimaciRizeni

Odoslanie výsledku fakulte