späť na prehľad testov

Test Matematika na VŠ

1. Z nasledujúcich čísel je najväčšie:

a = (1 · 2) · (2011 · 2012)

b = (1 + 2) · (2011 · 2012)

c = (1 · 2) · (2011 + 2012)

d = (1 + 2) + (2011 · 2012)

2. Dávid hrá každý všedný deň futbal a v sobotu i v nedeľu chodí do posilňovne. Dnes sa športovo vyžíval inak ako predvčerom. Počet dní v týždni, ktoré tomuto popisu vyhovujú, je:

3. Počet všetkých prirodzených čísel, ktoré vyhovujú rovnici (a - π) · (2a + 1) · (7 - a) · (a + √2) = 0, je:

4. Obdĺžnik je jedným osovým rezom rozdelený na dva obdĺžniky, z ktorých každý má obvod 140 cm. Iným osovým rezom je rozdelený na dva obdĺžniky, z ktorých každý má obvod 100 cm. Obvod pôvodného obdĺžnika je:

5. Kváder bol nafarbený červenou farbou a následne rozrezaný rovnobežne so svojimi stenami na niekoľko zhodných kociek. Vieme, že práve 13 zo vzniknutých kociek nemá nafarbenú ani jednu svoju stenu. Počet kociek, ktoré majú nafarbené práve dve svoje steny, je:

6. V jednej krajine sa cena tovaru počas posledného roka zväčšila o 100 000 %. Nová cena bola vzhľadom k pôvodnej cene väčšia:

7. Rozdiel druhých mocnín dvoch po sebe idúcich prirodzených čísel je 2011. Súčet týchto dvoch čísel je:

8. Heslo, ktoré má 5 znakov je zostavené z číslic a z malých písmen medzinárodnej abecedy (ktorá má celkom 26 písmen). Na každom mieste hesla môže byť ľubovoľný znak, znaky sa môžu ľubovoľne opakovať. Maximálny počet všetkých hesiel, ktoré môžeme takto zostaviť, je:

Porovnanie s ostatnými a šance na prijatie sú prístupné registrovaným užívateľom. Prosím vyplňte e-mail a ihneď vám pošleme odkaz na detailnejšie vyhodnotenie.