Poukazy na NPS

Niektoré fakulty poskytujú uchádzačom poukaz, ktorým je možné skúšky uhradiť. Ten získate po zadaní svojich identifikačných údajov do formulára na tejto stránke. Získaný poukaz sa vám potom automaticky zobrazí v objednávke NPS. K tým sa prihlásite štandardným spôsobom. Poukaz nemožno využiť spätne.


Farmaceutická fakulta UK v Bratislave

Každý uchádzač, ktorý si podal jednu prihlášku, má nárok na jednu dvojicu skúšok (VŠP/OSP a PV) bez poplatku. Poukazy bude možné využiť od marca 2020.

Filozofická fakulta UK v Bratislave

Uchádzači, ktorí sa hlásia na študijné programy, pri ktorých sa vyžadujú dva testy realizované v rámci Národnej porovnávacej skúšky, majú zľavu z poplatku za druhý test prostredníctvom zľavového kódu FiFUK2020, ktorý si uplatní pri prihlasovaní sa na NPS. 

Právnická fakulta UPOL

Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na obor Evropská studia, má možnost absolvovat test ZSV ES v termínu 23. 5. zdarma (na základě poskytnutého poukazu na zkoušku). Pro uchazeče o obory Právo a Právo ve veřejné správě budou tyto poukazy zdarma vystaveny na dvojici zkoušek OSP+ZSV také na termín 23. 5. Poukazy bude možné využiť od apríla 2020.

Právnická fakulta UK v Praze

Každý uchazeč o studium má možnost zúčastnit se jedné zkoušky ze ZSV za zvýhodněnou cenu 14 Kč (varianta Mini – u ostatních variant zkoušek bude cena adekvátně snížena). Poukazy bude možné využiť od marca 2020.

Fakulta tělesné kultury UPOL

Uchazeč, který podá přihlášku na některý z výše zmíněných oborů, má možnost absolvovat test OSP/VŠP v termínu 4. 4. zdarma (na základě poskytnutého poukazu na zkoušku). Poukazy bude možné využiť v marci 2020.

Fakulta informačních technologií VUT

Uchazeč má možnost absolvovat test OSP/VŠP nebo MAT v termínu 1. 5. zdarma (na základě poskytnutého poukazu na zkoušku). Poukazy bude možné využiť v apríli 2020.


V prípade otázok nás prosím kontaktujte.

 


 

Vyzdvihnutí poukazu na NPS

Vyzvdihnutie poukazu

Zadejte prosím svoje identifikačné údaje, pozrieme sa, či pre vás máme poukaz.

ČR
jiného státu

Rodné číslo zadajte bez lomky.