Začiatky skúšok

Skúšky uvedené v jednom riadku prebiehajú paralelne a nie je možné ich absolvovať v jeden deň.

Všetky ostatné testy môžete písať v jednom termíne (typicky VŠP a po ňom ZSV alebo matematiku).
 

Predmet Začiatok skúšky Dĺžka testu
OSP
VŠP
9:00 85 minút
ZSV
Matematika
Španielština
ZSV ES UPOL
11:45

60 minút
90 minút
60 minút
40 minút

Aj
Prírodné vedy (Bi + Ch)
14:15 60 minút
40 + 40 minút
Nj 15:40 60 minút
produkty