zpět na přehled fakult

MU v Brně, Přírodovědecká fakulta

Můžete požádat o prominutí přijímací zkoušky na základě výsledků z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verze Všeobecné študijné predpoklady (VŠP). Žádosti může být vyhověno při dosažení percentilu 80 a více. Zohledněny budou termíny konané v prosinci 2022 a v únoru 2023.

Nejpozději do 28. 2. 2023 je nutné vyznačit žádost o prominutí přijímací zkoušky v e-přihlášce. Do stejného data je nezbytné vložit do e-přihlášky oskenovaný formulář Žádosti o prominutí přijímací zkoušky potvrzený střední školou.

Podrobné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Matematika

Fyzika

Fyzika - nanotechnologie

Matematická biologie a biomedicína

Chemie

Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování

Biochemie

Experimentální a molekulární biologie

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Geologie

Aplikovaná a environmentální geologie

Geografie a kartografie

Antropologie

Životní prostředí a zdraví

Ekologická a evoluční biologie

10. 12. 2022

4. 2. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

4. 2. 2023
OSP

4. 2. 2023
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě