zpět na přehled fakult

UMB v Banskej Bystrici, F. politických vied a medzinárodných vzťahov

Na štúdium budete prijatí bez prijímacích skúšok, ak dosiahnete v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP), alebo v ostatných testovaniach zabezpečovaných spoločnosťou SCIO celkový percentil 50 (vrátane), alebo vyšší.

Ak je uchádzač o štúdium osobou s osobitným právnym statusom, podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania môže preukázať čestným vyhlásením a absolvovaním testu Všeobecných študijných predpokladov (pričom je treba dosiahnuť celkový percentil na úrovni 50 (vrátane) alebo vyšší).

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě