zpět na přehled fakult

EU v Bratislave, F. podnikového manažmentu

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači o štúdium na Fakulte podnikového manažmentu, ktorí absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj test z cudzieho jazyka (študijný program v slovenskom jazyku). Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Pre prijatie na študijný program v anglickom jazyku môžete absolvovať test GAP (Všeobecné študijné predpoklady v anglickom jazyku).

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Ekonomika a manažment podniku a anglickom jazyku

4. 2. 2023

29. 4. 2023

General Academic Prerequisites

Ekonomika a manažment podniku v slovenskom jazyku

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk

Nejbližší termín zkoušek

4. 2. 2023
OSP

4. 2. 2023
VŠP

4. 3. 2023
AJ

4. 2. 2023
GAP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě