Garant

Garant koordinuje práci autorů a pomáhá jim dostát formálním požadavkům na úlohy. Také provádí první kontrolu korektnosti úloh a posuzuje, zda úloha zapadá do specifikace testu. Garant je ústřední postavou tvorby úloh pro test, neboť přijímá od autora úlohy a později zapracovává připomínky, které vyvstanou v průběhu dalšího vývoje.

produkty