Pilotáž

Pilotáž je fáze vývoje testu, kdy jsou zjišťovány či ověřovány funkční parametry úloh a celého testu. Ověřuje se například, zda žáci zvládají test vyřešit v předpokládaných časových limitech, zjišťují se parametry úloh potřebné pro vyhodnocování testů či se sbírají data nutná pro zajištění srovnatelnosti testů. Pilotáž patří mezi organizačně nejnáročnější fáze vývoje, neboť je třeba zajistit vhodně vybranou skupinu žáků (obvykle reprezentativní vzorek vzhledem k populaci žáků, kterou hodláme testovat) a nechat je test vyřešit za podmínek co nejvíce odpovídajících skutečnému testování.

produkty