Sestavování testu

Proces sestavování testu znamená uspořádání úloh do celku, který potom testovaný řeší. Samotná metoda sestavení testu závisí primárně na cíli testování a organizačních podmínkách průběhu testování – zejména času, který testu mohou testovaní věnovat, což determinuje možnou délku testu, tj. počet úloh. Existují v zásadě dva možné způsoby sestavování testu: statický a dynamický (adaptivní). Při statickém způsobu sestavování testu jsou předem před samotným testováním vybrány úlohy a jejich pořadí, které je dále neměnné. Tento způsob je vlastní zejména testování na papíře. Nasazení počítačů nám umožnilo druhý způsob sestavování testů – adaptivní. Při adaptivním sestavování se úlohy a jejich pořadí volí až v průběhu samotného testování z nějakého zásobníku obvykle podle průběžných výsledků testovaného. To umožňuje zejména zkrátit délku testu při zachování jeho měřicích schopností a distribuovat každému testovanému jiný test, což významně snižuje riziko opisování. Adaptivně sestavované testy jsou však náročnější na přípravu úloh a technologii vyhodnocování.

produkty