CERMAT odmítá zveřejnit data vyplývající z jednotných státem organizovaných maturitních zkoušek z matematiky

Společnost Scio považuje za znepokojivé, že CERMAT odmítá poskytnout veřejnosti data související s výsledky maturitní zkoušky z matematiky, přestože jedním z cílů zavedení této jednotné centrální maturitní zkoušky je zajištění transparentních informací o výsledcích vzdělávání.

Jsme přesvědčeni, že poskytnutí výsledků maturity referující o úspěšnosti studentů v jednotlivých částech maturitní zkoušky z matematiky (včetně úspěšnosti v jednotlivých úlohách) je ve veřejném zájmu. Taková analýza může být exaktním podkladem k odborné debatě o obsahu a úrovni výuky matematiky na středních školách. Proto jsme současně v souladu s proklamovanými cíli zavedení jednotné stání maturity, tj. zabezpečení objektivních informací o výsledcích této státní zkoušky, požádali na základě zákona o svobodném přístupu k informacím CERMAT o poskytnutí analýzy dat z maturitních zkoušek. Analýzy, kterou ministr školství Robert Plaga zmiňuje v argumentaci pro Deník v článku publikovaném dne 23. 8. 2019. Tato naše žádost byla nicméně rozhodnutím Cermatu jednoznačně zamítnuta.

Ministr Plaga zde v rámci debaty o pravděpodobném odsunu státní zkoušky z matematiky konkrétně uvádí: „Ukázalo se, že největší neúspěšnost je bohužel u těch maturitních otázek z matematiky, které jsou pro život nejužitečnější.“ Podklady odhalily, že žáci se možná dokážou naučit vzorce a poučky, ale tam, kde je mají aplikovat na každodenní situace a prokázat logické myšlení, selhávají“, cituje dále Deník Plagu.

CERMAT k poskytnutí dat uvádí: „V tomto případě se jedná o interní materiál určený přímo panu ministrovi, který mu byl poskytnut na základě jeho požadavku. Centrum jej tedy nebude zveřejňovat či poskytovat dalším stranám.“ Jsme přesvědčení, že v souladu se zákonem č. 106/1999, Sb., o svobodném přístupu k informacím, zde není žádné zákonné omezení, jež by poskytnutí anonymizovaných dat a návazných analýz bránilo.

„Veřejnost má právo znát výsledky státních maturit. A to v tomto konkrétním případě z matematiky především proto, že tyto výsledky dokládají, že už samotná výuka matematiky na školách je pouhé drilování nepochopených algoritmů a učení se nazpaměť jednotlivých vzorečků. Povinná maturita by současný neutěšený stav jen petrifikovala, k čemuž  CERMAT tímto svým nesmyslným jednáním bez udání důvodu jen přispívá“, uvádí Ondřej Šteffl, zakladatel a ředitel Scio.

Kontakt pro média

  • Veronika Nováková, tisková mluvčí Scio, vnovakova@scio.cz, 702 056 65418. 9. 2019