I ve Zlíně se již mohou děti těšit do ScioŠkoly

První školní den v novém školním roce přivítala své první děti i zlínská základní ScioŠkola. Spolu s dalšími devíti základními a jednou střední se stala celkem jedenáctou ScioŠkolou v České republice, a rozšířila tak síť inovativních škol, které si kladou za cíl připravit děti na život v rychle se měnícím světě.

Děti, rodiče i průvodci zahájili školní rok v prostorách baťovské budovy ZŠ Mostní. Své útočiště zde škola našla díky vstřícnému přístupu Zlínského kraje a ředitelky ZŠ Mostní. “Snažíme se dětem vytvořit prostředí, kde se budou cítit spokojeně. Lépe se tak budou soustředit na učení. Vždy také myslíme na to, že děti jsou plné energie, rády se pohybují a prostory tomu přizpůsobujeme”,  sděluje Jana Točeva, jedna z průvodkyň ve ScioŠkole.

ScioŠkoly vychází z 6 základních hodnot: svoboda, morálka, aktivita, optimismus, odvaha a otevřenost. „Z klíčových hodnot ScioŠkol vycházíme při všem, co s dětmi děláme. Ve školách nám nejde o výkon, ale zaměřujeme se především na to, aby děti poznaly své silné stránky, uměly a chtěly se učit, vážily si sebe sama a respektovaly ostatní, měly odvahu prosazovat, co je správné, a uměly se radovat ze života. Děti se snažíme vést k tomu, aby z nich vyrostli svobodní, odpovědní a aktivní jedinci, kteří budou usilovat o dobro nejen své, ale i druhých a budou aktivně přispívat k tomu, že svět bude o něco lepším místem“, tak definuje ScioŠkoly jejich zakladatel, Ondřej Šteffl.

Ředitelka školy Kristina Frascaová si nejvíce cení svého týmu: “Podařilo se dát dohromady skvělý tým plný nadšených průvodců. Jeho specifikem je krom jiného skvělá jazyková výbava. Když děti budou chtít, mohou se učit anglicky, francouzsky, německy, italsky, ale i čínsky. Kromě toho ale děti čeká bilingvní výuka angličtiny, projektová výuka, školní shromáždění, kde si děti samy nastavují pravidla a vytváří tím samy školu a také hodně času stráveného v opravdovém životě za hranicemi školy”.

Celý koncept je postaven i na vzájemném sdílení zkušeností a vzájemné pomoci mezi jednotlivými ScioŠkolami. Silnou podporu a profesionální zázemí školám poskytuje jejich zřizovatel, společnost Scio.

Všechny ScioŠkoly jsou otevřeným prostorem a snaží se být prospěšné svému okolí, městu či regionu, v němž se nachází. Věříme, že takovým otevřeným prostorem bude i zlínská ScioŠkola.

 

Kontakt pro média

Kristina Frascaova, ředitelka ScioŠkoly ve Zlíně, kristina.frascaova@scioskola.cz, 774 330 702

Veronika Nováková, tisková mluvčí Scio, vnovakova@scio.cz, 702 056 654
2. 9. 2019