Testovanie študijných predpokladov

Testovania sme na žiadosť škôl predĺžili. On-line testovanie študijných predpokladov na Slovenských stredných školách prebehne rovnako ako v minulom roku zadarmo. Bude prebiehať až do 1. 11. (testovať je možné už teraz).
Vo slovenské verzii je teraz online dostupné testovanie študijných predpokladov. Matematiku a anglický jazyk si môžete stiahnuť a testovať v tlačenej podobe.

 


 

Čo získate účasťou?

 • Zistíte, aké majú Vaši žiaci študijné predpoklady
  (nie vedomosti, vhodné pre všetky ročníky).
 • Porovnanie medzi triedami, školami, ročníkmi atď.
  Porovnanie škôl navzájom je samozrejme anonymné.
 • Certifikát o účasti, podrobnú záverečnú správu.
 • Všetky výstupy poskytujeme zadarmo pre školu i žiakov.    

 

Čo budete musieť urobiť?

 • Na testovani.scio.sk stačí zadať žiakov, ktorí sa testovania zúčastnia.
 • Každý žiak dostane prístup do on-line aplikácie (a tak bude mať aj spätne prístup ku svojim výsledkom).
 • V termíne do 1.11. necháte sami žiakov test vyplniť. Na testovanie sú potrebné počítače pripojené k internetu.
 • Test je možné stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu.
 • Prihlásení žiaci sa nemusia testovania zúčastniť naraz, môžu
  test absolvovať po skupinách alebo triedach.

 

Zaslanie prístupu do testovania

Pokiaľ máte z minulosti prihlasovacie údaje do aplikácie http://testovani.scio.sk, môžete rovno vstúpiť, priradiť testovanie a po zadaní žiakov im rozdať prístupové údaje.

Škola

Počet žiakov

Kontaktná osoba