Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Úvod | Pred skúškou | Deň skúšky 

Prijímacia skúška na Jesseniovu lekársku fakultu v Martine

Prihlásili ste sa na Jesseniovu lekársku fakultu v Martine (Univerzita Komenského v Bratislave). Ako ste boli informovaní fakultou, vzhľadom na súčasnú situáciu sa prijímacie skúšky budú konať online, s využitím testovacieho prostredia, ktoré poskytuje naša spoločnosť Scio. 

Termíny online skúšok:

Prijímacie skúšky v slovenskom jazyku
5. jún 2021 – všeobecné lekárstvo
12. jún 2021 –  zubné lekárstvo

Náhradné termíny
5. jún 2021 – zubné lekárstvo
12. jún 2021 – všeobecné lekárstvo

Náhradné termíny sú určené iba pre tých uchádzačov, ktorí sa z nejakého dôvodu hlavného termínu nemôžu zúčastniť a o konanie skúšky v náhradnom termíne požiadajú vopred (najneskôr 22. mája) na adrese scio@scio.cz prípadne telefonicky na čísle +421 233 056 870 alebo +420 234 705 555

 

Aktuálne:


Pre termín 5. júna 2021: Testovanie bolo ukončené. Výsledky budú zverejnené fakultou do 7 dní od konania testu. Po dohode s vedením fakulty mali uchádzači možnosť požiadať o opätovné vykonanie skúšky v náhradnom termíne.
Uchádzači, ktorí požiadali o náhradný termín, obdržia pozvánku ku skúške e-mailom deň pred jej konaním.

 


Pre termín 12. júna 2021: Uistite sa, že používate prehliadač Chrome.

Ak sa do rozhrania Proctortrack Dashboard prihlásite pred termínom začiatku testu, tlačidlo pre vstup do testu bude neaktívne. Aby ste mohli do testu vstúpiť, je potrebné po 10.00.00  obnoviť stránku Dashboardu (napr. pomocou klávesy F5), potom bude možné na tlačidlo kliknúť a vstúpiť do testu.

Pokiaľ sa vám do jednej minúty od ukončenia skenu miestnosti nezobrazí test, napíšte na email scio@scio.sk a (v predmete) uveďte, že vám nefunguje presmerovanie do testu. Zašleme vám odkaz, pomocou ktorého do testu vstúpite. Aplikáciu Proctortrack nevypínajte!

Online skúška Scio 

Testovanie prebehne v termíne a z predmetov, ktoré dostanete spolu s prihlasovacími údajmi v predstihom v pozvánke. Test budete vypĺňať online z domova u svojho PC.
 

Príprava na skúšku

Minimálne technické požiadavky, overenie
identity a skúšobný test.

Deň skúšky

Čo vás čaká a dôležité podmienky skúšky. 

 


e-mail: scio@scio.sk  |  telefon (9:00-16:00): +421 233 056 870, resp. +420 234 705 555

produkty