Semináre k NPS

Národné porovnávacie skúšky (NPS) sú významnou súčasťou prijímacieho konania na vysoké školy. V roku 2021/2022 prijímalo uchádzačov podľa NPS takmer 60 fakúlt vysokých škôl v ČR a necelé tri desiatky fakúlt na Slovensku.

Národné porovnávacie skúšky každoročne čakajú 23 000 maturantov. Zaistite im informácie prostredníctvom online seminára k NPS zadarmo. Na realizáciu seminárov potrebujete počítač s funkčným pripojením k internetu, webkameru (pre možnosť snímania triedy), reproduktory a mikrofón.

Online seminár k NPS

NPS tiež prinášajú uchádzačom radu výhod a povinností. Aby ste mohli s nimi svojich študentov zoznámiť, ponúkame všetkým stredným školám zadarmo informačné online semináre pre študentov 4. ročníkov.

Semináre trvajú krátko cez jednu vyučovaciu hodinu (45 minút). Je možné dohodnúť seminár na dlhší časový úsek, prípadne viac po sebe idúcich seminárov pre viac skupín študentov. Organizujeme ich prostredníctvom Google Meet alebo MS Teams.

  • prvá časť je venovaná prezentácii NPS
  • v druhej je vyhradený čas ukážke testu Všeobecných študijných predpokladov
  • v ďalšej časti môžu študenti položiť otázky k testu VŠP, do ktorého dostanú pred konaním seminára prístup
  • ku koncu sa študenti krátko dozvedia možnosti prípravy na NPS 
  • na záver môžu študenti aj výchovní poradcovia využiť možnosť položiť otázku (na mikrofon či prostřednictvím chatu) ohľadom všetkého, čo ich zaujíma

Reference: "Seminár mal medzi študentmi pozitívny ohlas, oceňovali, že informácie boli aktuálne, priamo zo "zdroja" a mohli sa pýtať. Taktiež boli vysvetlené niektoré detaily ohľadom postupu pri prihlasovaní sa na testy a uplatňovaní zliav v spolupráci s vybranou VŠ. Organizácia bola výborne zvládnutá a rada by som ešte raz poďakovať za ústretovosť pri hľadaní formy a termínu. Dúfame, že aj budúci rok sa bude dať seminár zabezpečiť a ponúknuť ho našim žiakom." (Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)


Online seminár Prechod na VŠ

Študentom stredných škôl novo ponúkame aj online seminár Prechod na VŠ (cez Google Meet alebo MS Teams), pri ktorom sa dozvie, ako vyberať vysokú školu a kde hľadať potrebné informácie. Aj tento seminár trvá jednu vyučovaciu hodinu a jeho realizáciu ponúkame zadarmo. Je určený primárne študentom 3. ročníkov, najčastejšie ho organizujeme v zimných a jarných termínoch. V prípade záujmu je však možné dohovoriť aj jesenný termín pre študentov 4. ročníkov.

  • v prvej časti sa študenti zoznámia s rozhodujúcimi faktormi pre výber ďalšieho štúdia
  • druhá časť je vyhradená otázke výberu konkrétneho odboru štúdia
  • ku koncu sa študenti dozvedia informácie o tom, kde hľadať informácie o fakultách
  • v závere môžu využiť možnosť položiť otázku (na mikrofón či prostredníctvom chatu) ku všetkému, čo ich s ohľadom na prechod na VŠ zaujíma

Typ seminára, o ktorý máte záujem, preferovaný termín a čas realizácie uvediete v prihlasovacom formulári. 


Objednať seminár pre školu zadarmo

Prihlášky prijímame aj na nový školský rok 2023/2024.


Na informovaní uchádzačov nám záleží. Okrem seminárov 2x ročne pripravujeme a vydávame tlačený časopis Ako na VŠ a sme na všetkých veľtrhoch pre maturantov.

V neposlednom rade tiež niekoľkokrát do roka zasielame výchovným poradcom aj ďalším záujemcom z radov pedagógov newsletter so súhrnom toho najdôležitejšieho k prijímacím skúškam na VŠ (NPS). 


V prípade otázok k seminárom či záujmu o odber newslettera nás môžete kontaktovať:

Viac informácií o NPS na www.scio.sk/nps