SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Kontakt

Prehľad vašich skúšok a ostatných objednaných produktov nájdete po prihlásení vo vašom osobnom profile.

E-mail

scio@scio.sk

Napíšte kedykoľvek, odpovieme čo najskôr. (Na tejto adrese vám tiež poskytneme potvrdenie o prípadných daroch v prospech neziskových projektov Scio).

Telefón

(+421) 233 056 870

Zákaznícke centrum. Od pondelka do štvrtka medzi 9. a 17. hodinou av piatok do 16 hodín. V deň konania Národných porovnávacích skúšok sme k dispozícii vždy v celom priebehu.

Adresa sídla

Adresa: Pobřežní 34, 186 00 Praha 8
Obchodní název: www.scio.cz, s.r.o.
IČO: 271 561 25; DIČ: CZ 271 561 25

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 100551
Účet: Raiffeisen Bank; číslo účtu: 3649626028 / 5500

Kontakt pro média

Rozumíme vzdělávání. Publikujeme on-line magazín a organizujeme řadu akcí, třeba pravidelnou Kávu a vzdělávání nebo konferenci o vzdělávání Perpetuum. Máme řadu vlastních průzkumů a statistik o vzdělávání a nebojíme se říci vlastní názor (ovšem vždy podložený daty).