SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Scio

Inováciam vo vzdelávaní sa v Scio venujeme už 28 rokov a stále nás to baví

Za naším vznikom stojí Ondřej Šteffl, ktorý v roku 1995 prišiel s nápadom vytvoriť systém štandardizovaných skúšok (v tom čase už bežný v USA), ktorý by naše univerzity využili na prijímacie konanie. Nápad sa realizoval a s Národnými porovnávacími skúškami sa každoročne stretne 30 tisíc študentov hlásiacich sa na vysokú školu.

V priebehu nasledujúcich rokov sa firma rozrástla z 2 na takmer 60 zamestnancov, vyvinuli sme overovacie a porovnávacie testy a dotazníkové šetrenia, ktoré pravidelne využíva tretina škôl v Českej republike. Realizujeme prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy, prišli sme s obľúbeným Emušákom na podporu rozvoja emočnej inteligencie detí. Založili sme vlastnú sieť ScioŠkôl – 16 základných, 3 stredné a 2 tzv. expedičné školy.

V poslednom roku sa venujeme najmä technickým inováciám. Spustili sme vlastnú online testovaciu aplikáciu Sciolink, ktorá využíva prvky umelej inteligencie na zabezpečenie regulárnosti prijímacích skúšok na vysoké školy.

Čo je pre nás dôležité

Za viac ako 20 rokov života našej firmy sme sa metódou pokus omyl naučili, že voľný pracovný čas prispieva k efektivite, otvorenosť vedie k rešpektu, dôverovať ľuďom sa oplatí a najmä, že zmysel v práci je jedna z najlepšie fungujúcich motivácií. Znižuje fluktuáciu, zvyšuje spokojnosť a vo svojom dôsledku aj ekonomické výsledky. 

Bezpečné prostředí

  • Každý dělá chyby, které vedou k poučení, a má právo na svůj názor.

Maximální důvěra

  • Každý dělá svou práci jak nejlépe umí a ví, kdy si má říct o pomoc.

Otevřená komunikace

  • Každý je otevřený zpětné vazbě, komunikuje efektivně a s respektem.

Transparentní řízení

  • Každý se podílí na chodu firmy a žádná informace není tajná.

Dobré vztahy

  • Každý je pro chod firmy důležitý a můžeme se na sebe spolehnout.

Neustále učení se

  • Každý má prostor pro seberealizaci a rozvoj svého potenciálu.
Scio společná fotka

Práca v Scio 🇨🇿