SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Uchádzači so špecifickými nárokmi

Snahou našej spoločnosti je vyjsť v ústrety tiež všetkým uchádzačom so špecifickými požiadavkami, ktorí sa hlásia na fakulty prijímajúce na základe Národných porovnávacích skúšok (NPS).

Chceme pomôcť uchádzačom nevidomým a slabozrakým, nepočujúcim a nedoslýchavým, uchádzačom s pohybovým hendikepom, prípadne inak postihnutým a uchádzačom so špecifickými poruchami učenia. Aby sme vyhoveli špecifickým požiadavkám uchádzačov, spolupracujeme s odbornými pracoviskami, ktoré sa špecializujú na pomoc týmto uchádzačom.

Uchádzači so špecifickými požiadavkami môžu skúšku vykonať priamo na týchto pracoviskách. Absolvujú rovnaký test v rovnakom termíne ako všetci ostatní uchádzači. Podľa daného hendikepu je zadanie testu modifikované do takej podoby, aby s ním mohol uchádzač pracovať podľa svojich potrieb. Taktiež samotný priebeh skúšky je prispôsobený danému hendikepu uchádzača.

Miesta a termíny konania

  • Bratislava
  • Košice
  • Brno
  • Ostrava
  • Praha

Miesto konania skúšky, rovnako ako termín konania skúšky, si uchádzač zvolí v priebehu samotnej prihlášky na NPS, ktorej súčasťou je aj možnosť požiadať o špecifické podmienky. Uchádzači so špecifickými nárokmi sa môžu prihlásiť ku všetkým termínom skúšok.

Prihláška a pozvánka

Na NPS sa uchádzač môže prihlásiť po kliknutí na odkaz „Prihlásiť na skúšky“, prípadne telefonicky na čísle (+420) 234 705 555.

V prihláške je potrebné v tomto zmysle zaškrtnúť, že žiadate o špecifické potreby, a vyplniť popis obmedzenia a potrebné údaje. Po vyplnení a odoslaní prihlášky dodajte aktuálne a platné podklady z pedagogicko-psychologickej poradne alebo od lekára (konkrétnu platnosť posudku musí byť buď priamo uvedená na dokumente, alebo dokument nesmie byť starší ako dva školské roky), na základe ktorých bude možné stanoviť úpravy skúšok. Tieto podklady nám nahrajte najneskôr 14 dní před termínom NPS vo svojom osobnom profile do príslušného formulára, ktorý sa nachádza pod vašimi osobnými údajmi. V prípade otázok sa obráťte na email scio@scio.sk.

V týždni pred skúškou dostanete e-mailom pozvánku na skúšky (bude dostupná v osobnom profile). V pozvánke bude uvedené miesto konania skúšky, termín a čas a všetky informácie potrebné pre jej vykonanie. Úprava podmienok je možná len pre skúšky, ku ktorým sa prihlásite v štandardnom termíne na registráciu.

Posúdenie zdravotnej dokumentácie vykonáva spoločnosť Scio v spolupráci so Strediskom pre pomoc uchádzačom so špecifickými požiadavkami Teiresiás Brno. Pokiaľ pôjde z vašej strany o oprávnené nároky, je možné vykonať skúšky v centrách pre hendikepovaných uchádzačov v Prahe, v Brne, v Ostrave, v Bratislave a v Košiciach.