SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Uchádzači so špecifickými nárokmi

Snahou našej spoločnosti je vyjsť v ústrety tiež všetkým uchádzačom so špecifickými požiadavkami, ktorí sa hlásia na fakulty prijímajúce na základe Národných porovnávacích skúšok (NPS).

Chceme pomôcť uchádzačom nevidomým a slabozrakým, nepočujúcim a nedoslýchavým, uchádzačom s pohybovým hendikepom, prípadne inak postihnutým a uchádzačom so špecifickými poruchami učenia. Aby sme vyhoveli špecifickým požiadavkám uchádzačov, spolupracujeme s odbornými pracoviskami, ktoré sa špecializujú na pomoc týmto uchádzačom.

Uchádzači so špecifickými požiadavkami môžu NPS vykonať priamo na týchto pracoviskách. Absolvujú rovnaký test v rovnakom termíne ako všetci ostatní uchádzači, ktorí sa NPS zúčastnia. Podľa daného hendikepu je zadanie testu modifikované do takej podoby, aby s ním mohol uchádzač pracovať podľa svojich potrieb. Taktiež samotný priebeh skúšky je prispôsobený danému hendikepu uchádzača.

Miesta a termíny konania

  • Bratislava
  • Košice
  • Brno
  • Ostrava
  • Praha

Miesto konania skúšky, rovnako ako termín konania skúšky, si uchádzač zvolí v priebehu samotnej prihlášky na NPS, ktorej súčasťou je aj možnosť požiadať o špecifické podmienky. Uchádzači so špecifickými nárokmi sa môžu prihlásiť ku všetkým termínom skúšok.

Skúška nanečisto je len online. Pro túto skúšku nie je možné poskytnúť úpravy pre uchádzačov so špecifickými nárokmi. 

Termín 16.1. 2024 je len online. Ak ste u nás ešte neabsolvovali online skúšku a ste uchádzač s vážnym obmedzením, kontaktujte nás, aby sme zistili, či pre vás môžeme zorganizovať skúšku 16. januára. Ak to nebude možné, ponúkneme vám najbližší termín účasti alebo vám vrátime poplatok za skúšku.

Prihláška a pozvánka

Na NPS sa uchádzač môže prihlásiť po kliknutí na odkaz „Prihlásiť“ v ľavom menu, prípadne telefonicky na čísle (+421) 948 269 298.

V prihláške je potrebné v tomto zmysle vyplniť potrebné údaje a popis obmedzení. Po vyplnení a odoslaní prihlášky zašlite aktuálne a platné podklady z pedagogicko-psychologickej poradne alebo od lekára, na základe ktorých bude možné stanoviť úpravy skúšok. Tieto podklady zasielajte najneskôr 14 dní před termínom NPS na email scio@scio.cz.

V týždni pred skúškou dostanete e-mailom pozvánku na skúšky (bude tiež dostupná v osobnom profile na ww.scio.cz/nsz). V pozvánke bude uvedené miesto konania skúšky, termín a čas a všetky informácie potrebné pre jej vykonanie. Úprava podmienok je možná len pre skúšky, ku ktorým sa prihlásite v štandardnom termíne na registráciu.

Posúdenie zdravotnej dokumentácie vykonáva spoločnosť Scio v spolupráci so Strediskom pre pomoc uchádzačom so špecifickými požiadavkami Teiresiás Brno. Pokiaľ pôjde z vašej strany o oprávnené nároky, je možné vykonať skúšky v centrách pre hendikepovaných uchádzačov v Prahe, v Brne, v Ostrave, v Bratislave a v Košiciach.