Vzdelávanie inak

Scio je nezávislá súkromná spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním služieb
v oblasti vzdelávania. Organizuje Národné porovnávacie skúšky, ktoré
doplňujú alebo nahradzujú prijímacie skúšky na desiatky vysokých škôl
v Českej republike aj na Slovensku.

Aktuality

23. 05. 2022

6. termín NPS

Posledný termín prijímačiek na VŠ prebehl 21.5..
22. 09. 2021

Skúste si test

Skúste si test Všeobecných študijných predpokladov na VŠ nezáväzne už teraz.