SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Semináre k NPS

Národné porovnávacie skúšky (NPS) sú významnou súčasťou prijímacieho konania na vysoké školy

Národné porovnávacie skúšky (NPS) sú významnou súčasťou prijímacieho konania na vysoké školy. V roku 2022/2023 prijímalo uchádzačov podľa NPS takmer 60 fakúlt vysokých škôl v ČR a necelé tri desiatky fakúlt na Slovensku.

Národné porovnávacie skúšky každoročne čakajú 28 000 maturantov. Zaistite im informácie prostredníctvom online seminára k NPS zadarmo.

Online seminár k NPS

NPS tiež prinášajú uchádzačom radu výhod a povinností. Aby ste mohli s nimi svojich študentov zoznámiť, ponúkame všetkým stredným školám zadarmo informačné online semináre pre študentov 4. ročníkov.

Semináre trvajú krátko cez jednu vyučovaciu hodinu (45 minút). Je možné dohodnúť seminár na dlhší časový úsek, prípadne viac po sebe idúcich seminárov pre viac skupín študentov. Organizujeme ich prostredníctvom Google Meet alebo MS Teams.

  • prvá časť je venovaná prezentácii NPS
  • v druhej je vyhradený čas ukážke testu Všeobecných študijných predpokladov
  • v ďalšej časti môžu študenti položiť otázky k testu VŠP, do ktorého dostanú pred konaním seminára prístup
  • ku koncu sa študenti krátko dozvedia možnosti prípravy na NPS 
  • na záver môžu študenti aj výchovní poradcovia využiť možnosť položiť otázku (na mikrofon či prostřednictvím chatu) ohľadom všetkého, čo ich zaujíma

Reference: Dobrý večer, seminár hodnotím vysoko pozitívne po odbornej (obsahovej) i komunikačnej stránke ( dohoda termínu). Online stretnutie prebehlo bez problémov. Prezentácia a výstup lektora boli na vysokej úrovni. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. (Gymnázium Ľ. Štúra 35, Turzovka)

Seminare NPS

Online seminár Prechod na VŠ

Študentom stredných škôl novo ponúkame aj online seminár Prechod na VŠ (cez Google Meet alebo MS Teams), pri ktorom sa dozvie, ako vyberať vysokú školu a kde hľadať potrebné informácie. Aj tento seminár trvá jednu vyučovaciu hodinu a jeho realizáciu ponúkame zadarmo. Je určený primárne študentom 3. ročníkov, najčastejšie ho organizujeme v zimných a jarných termínoch. V prípade záujmu je však možné dohovoriť aj jesenný termín pre študentov 4. ročníkov.

  • v prvej časti sa študenti zoznámia s rozhodujúcimi faktormi pre výber ďalšieho štúdia
  • druhá časť je vyhradená otázke výberu konkrétneho odboru štúdia
  • ku koncu sa študenti dozvedia informácie o tom, kde hľadať informácie o fakultách
  • v závere môžu využiť možnosť položiť otázku (na mikrofón či prostredníctvom chatu) ku všetkému, čo ich s ohľadom na prechod na VŠ zaujíma

Na realizáciu seminárov potrebujete počítač s funkčným pripojením k internetu, webkameru (pre možnosť snímania triedy), reproduktory a mikrofón

Typ seminára, o ktorý máte záujem, preferovaný termín a čas realizácie uvediete v prihlasovacom formulári. 

Objednať seminár pre školu zadarmo


Na informovaní uchádzačov nám záleží. Okrem seminárov 2x ročne pripravujeme a vydávame tlačený časopis Ako na VŠ a sme na všetkých veľtrhoch pre maturantov.

V neposlednom rade tiež niekoľkokrát do roka zasielame výchovným poradcom aj ďalším záujemcom z radov pedagógov newsletter so súhrnom toho najdôležitejšieho k prijímacím skúškam na VŠ (NPS). 

December 2023

Apríl 2024

V případě dotazů k seminářům či zájmu o odběr newsletteru nás můžete kontaktovat: