SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Národné porovnávacie skúšky

Národné porovnávacie skúšky, ktoré Scio organizuje 7x ročne na desiatkach miest v SR a ČR (alternatívne aj v online podobe) uznáva viac ako 80 fakúlt vysokých škôl.

Národné porovnávacie skúšky

Národné porovnávacie skúšky, ktoré Scio organizuje 7x ročne na desiatkach miest v ČR a SR (alternatívne aj v online podobe) uznáva viac ako 80 fakúlt vysokých škôl.

  • Využiteľné všetkými typmi fakúlt (humanitné, ekonomické, lekárske, technické ...).
    Nezávislé skúšky vychádzajúce z obdobných modelov v zahraničí
  • Poskytujú spoľahlivú a objektívnu informáciu o študijných predpokladoch
  • Rôzne modely využitie - povinné, nepovinné: alternatíva pri zachovaní súčasného systému prijímacích skúšok
  • Možnosť kombinovať s ďalšími kritériami alebo využiť len pre vybrané odbory 
VŠ úvodný obrázok

Testy v rámci skúšok

Väčšinu testov vyvíjame aj v slovenčine. Študijné predpoklady teraz novo ponúkame aj v angličtine - napríklad pre vaše zahraničné uchádzača. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa testov a možností ich prispôsobenia špecifickým požiadavkám nás prosím kontaktujte.

Možnosti využitia NSZ

NSZ povinné pre všetkých uchádzačov

Vhodné najmä pre fakulty s previsom dopytu. Fakulta vlastné prijímacie skúšky neorganizuje, nahrádza jevýsledkem NSZ - či už úplne, alebo čiastočne (napr. Prvé kolo).

Pre fakultu tento model znamená úsporu práce (nákladov) a starostí za súčasnej garancie kvality prijatých (parametre profesionálne pripravených testov zvyšujú presnosť výberu a obmedzujú vplyv náhody) a obmedzenie rizika (nižší počet žiadostí o preskúmanie).

Pre uchádzačov je výhodou možnosť voľby termínu, miesta konania, prípadne možnosť skúšku opakovať.

NSZ ako alternatívna cesta k prijatiu

Model čiastočného využitia je vhodný pre akékoľvek fakulty vrátane fakúlt s nedostatkom uchádzačov o štúdium. Tento model umožňuje prijatie uchádzačov tým, že NSZ fakulta uvedie v podmienkach prijímacieho konania ako jedno z možných kritérií pre prijatie.

Existujúce podmienky prijímacieho konania sa nemusí meniť NSZ bude len jednou z možností - šanca na prilákanie ďalších uchádzačov, ktorí už NSZ absolvovali.

Referencie