SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Online přijímačky pre VŠ

V akademickom roku 2019/20 prebehli Národné porovnávacie skúšky prvýkrát aj v online podobe. Odvtedy sme zrealizovali prijímacie skúšky online pre desiatky fakúlt, ktorých sa zúčastnili uchádzači z viac ako 30 krajín – od Islandu po Japonsko.

Zrealizovali sme tak vyše 60 000 skúšok. Testy organizujeme v online podobe aj v tomto roku.

 

Možnosti využitia online testovania

Online ako alternatíva pre NPS 

V prípade, že by nemohli Národné porovnávacie skúšky v niektorom termíne alebo na niektorom mieste prebehnúť, sme pripravení uchádzačom ponúknuť online formu skúšky a zaistiť tak, že prijímačky prebehnú podľa plánu. 

Online prijímačky na mieru pre vašu školu 

Dokážeme prevziať organizáciu prijímacích skúšok (napríklad pre zahraničných uchádzačov) a vlastné testy vysokej školy do online formy previesť v termíne a v podmienkach, ktoré si škola vyberie. Postaráme sa nielen o testy a ich vyhodnotenie, ale aj o súvisiacu komunikáciu s uchádzačmi.

Testovanie bez vzdialeného dohľadu    

Využijeme vlastnú aplikáciu ScioDAT. Možno v nej administrovať akýkoľvek test s ľubovoľným počtom otázok alebo oddielov vrátane merania času. Ide o rýchle a operatívne riešenie, ktoré neznamená veľké náklady alebo nároky na účastníkov. Je vhodné ako doplnkové riešenie prijímacích skúšok alebo riešenie pre odbory s nízkym previsom uchádzačov, prípadne na precvičovacie alebo priebežné testy pre študentov.

Testovanie so vzdialeným dohľadom („proctoringom“)

Najkomplexnejšie možné riešenie pre tzv. high-stake skúšky, ktoré dokáže úplne nahradiť prezenčné testovanie. Celý priebeh skúšky aj vypĺňanie testu je nahrávané webovou kamerou a mikrofónom účastníka, rovnako je zaznamenávané dianie na ploche počítača. Pred skúškou je overená identita uchádzačov, všetky porušenia priebehu sú individuálne vyhodnocované živým hodnotiteľom.  

Ako to prebieha?