SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Anglický, nemecký a španielsky jazyk

Skúška overuje, aké máte znalosti jazyka v rozsahu štúdia na strednej škole. Obsahuje gramatiku, čítanie aj posluch.

Skúška overuje, aké má študent znalosti jazyka, teda aké má pred svojim vstupom na vysokú školu predpoklady k samostatnému a kvalitnému používaniu angličtiny/nemčiny/španielštiny ako dorozumievacieho jazyka. Testy obsahujú posluch, čítanie a porozumenie textu, komplexné cvičenia a gramatiku. Testy obsahujú celkom 60 úloh, na ktorých riešenie majú účastníci skúšky 60 minút čistého času.

Súčasťou skúšky je aj posluchový oddiel (vrátane inštrukcií v jazyku skúšky). Testy z cudzích jazykov sú približne na úrovni B2 európskeho referenčného rámca.

Testy z posledných skúšok

Nevadí, že niektoré úlohy nevyriešite. Test je porovnávací - Nájdenie odpovede na približne polovicu otázok by malo znamenať priemerný výsledok.