SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Obecné studijní předpoklady

Český test na VŠ v ČR. Skúška testuje základné zručnosti a schopnosti, ktoré študent potrebuje pre úspešné vysokoškolské štúdium. Nejde o test znalostí. Skúška OSP je vyžadovaná najväčším počtom fakúlt.

Jaké části test obsahuje

Na každý oddíl je stanovený čas. Mezi oddíly nejde během zkoušky přeskakovat.

💁‍♀️ Verbální oddíl

Úlohy v tomto oddílu testují schopnost precizní práce s jazykem, porozumění delším textům a předložené argumentaci. Úlohy vyžadují pečlivou analýzu textů a kritickou práci s textem jako celkem.

35 minut 📝 33 úloh

🦉 Analytický oddíl

Úlohy testují schopnost práce se soubory informací, orientaci v sadě podmínek a vyvozování z nich a schopnost pracovat s kvantitativními údaji (potřebné matematické znalosti ale jen výjimečně přesahují úroveň ZŠ).

50 minut 📝 33 úloh

Podívejte se na testy a ukázky úloh

Test je srovnávací - pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět na všechny otázky. Přibližně polovina správně vyřešených úloh by měla znamenat průměrný výsledek.

Nejčastější otázky