SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Chémia

Skúška preveruje znalosti z chémie v rozsahu gymnaziálnych osnov.

Test je zostavený z 30 úloh, v ktorých sa vyberá správne riešenie zo štyroch ponúknutých možností, z ktorých práve jedna je správna. Pri skúške môžete použiť kalkulačku, doneste si svoju vlastnú. Nie je možné použiť miesto kalkulačky mobilný telefón, tablet, notebook alebo podobné zariadenie.

 

Testy z posledných skúšok

Nevadí, že niektoré úlohy nevyriešite. Test je porovnávací - Nájdenie odpovede na približne polovicu otázok (v rámci jedného oddielu) by malo znamenať priemerný výsledok.

Prehľad tém

  • Anorganická chémia: názvoslovie anorganických zlúčenín, štruktúra atómu, všeobecná časť, chémia prvkov a zlúčenín, výpočty
  • Organická chémia: názvoslovie a štruktúra organických zlúčenín, všeobecná časť, izoméria, biochémia, reakcie

 

Odporúčaná literatúra

Skúška je prierezová a jej cieľom je čo najlepšie testovať znalosti uchádzačov z nižšie uvedených tém. Pre prípravu je preto možné využiť akékoľvek opakovanie stredoškolskej látky.

  • Zmaturuj z chemie, Marika Benešová, Hana Satrapová, Vydavateľstvo: Didaktis, 2004
  • Chémia, Ivan Hnát, Vydavateľstvo: Enigma, 2000
  • Chémia v kocke I., II.; Bohumír Kotlík, Květoslava Růžičková; Vydavateľstvo: Art Area, 2002; Edícia: V kocke (toto je zřejmě jen překlad českého vydání)