SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Chémia

Skúška preveruje znalosti z chémie v rozsahu gymnaziálnych osnov.

Test je zostavený z 30 úloh, v ktorých sa vyberá správne riešenie zo štyroch ponúknutých možností, z ktorých práve jedna je správna.

Pri skúške môžete použiť kalkulačku, doneste si svoju vlastnú. Nie je možné použiť miesto kalkulačky mobilný telefón, tablet, notebook alebo podobné zariadenie. Pri online skúške bude kalkulačka priamo súčasťou aplikácie, v ktorej budete test riešiť.

Testy a ukážky

Nevadí, že niektoré úlohy nevyriešite. Test je porovnávací - Nájdenie odpovede na približne polovicu otázok (v rámci jedného oddielu) by malo znamenať priemerný výsledok.

Odporúčaná literatúra

Skúška je prierezová a jej cieľom je čo najlepšie testovať znalosti uchádzačov z nižšie uvedených tém. Pre prípravu je preto možné využiť akékoľvek opakovanie stredoškolskej látky.

  • Zmaturuj z chemie, Marika Benešová, Hana Satrapová, Vydavateľstvo: Didaktis, 2004
  • Chémia, Ivan Hnát, Vydavateľstvo: Enigma, 2000
  • Chémia v kocke I., II.; Bohumír Kotlík, Květoslava Růžičková; Vydavateľstvo: Art Area, 2002; Edícia: V kocke