SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Biológia

Skúška preveruje znalosti z biológie v rozsahu gymnaziálnych osnov.

Test obsahuje úlohy z oblasti všeobecnej biológie, biológie človeka, botaniky, zoológie, genetiky a ekológie (podrobnejšie v prehľade tém). Test je zostavený zo 40 úloh, v ktorých sa vyberá správne riešenie zo štyroch ponúknutých možností, z ktorých práve jedna je správna. 

Testy a ukážky

Nevadí, že niektoré úlohy nevyriešite. Test je porovnávací - Nájdenie odpovede na približne polovicu otázok (v rámci jedného oddielu) by malo znamenať priemerný výsledok.

Odporúčaná literatúra

Skúška je prierezová a jej cieľom je čo najlepšie testovať znalosti uchádzačov z nižšie uvedených tém. Pre prípravu je preto možné využiť akékoľvek opakovanie stredoškolskej látky.

  • Zmaturuj z biológie, Kolektív autorov, Vydavateľstvo: Didaktis, 2007; Edícia: Zmaturuj! 
  • Biológia, Kolektív autorov, Vydavateľstvo: Enigma, 2010, Edícia Maturita
  • Príprava na maturitu z biológie, Katarína Ušáková, Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003