SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Všeobecné študijné predpoklady

Skúška testuje základné schopnosti potrebné pre úspešné štúdium na vysokej škole. Nie je to vedomostný test: jeho cieľom nie je zistiť, koľko stredoškolského učiva ste si zapamätali. Test je preto spravodlivejšia - jeho výsledok nezáleží na tom, na aké kvalitné strednej škole kto študoval. Dôležitú úlohu hrá aj obmedzený čas na riešenie.

Aké časti test obsahuje

Na každý oddiel je stanovený čas. Medzi oddielmi nejde behom skúšky preskakovať.

💁‍♀️ Verbálny oddiel

Úlohy v tejto časti sú zamerané na schopnosť precízne pracovať s jazykom, porozumenia dlhším textom a argumentácii.

35 minut 📝 33 úloh

🦉 Analytický oddiel

Úlohy testujú schopnosť pracovať s kvantitatívnymi údajmi, pracovať so súbormi informácií, zorientovať sa v sade podmienok a vyvodzovať z nich. K riešeniu sú určité matematické znalosti potrebné, nepresahujú však úroveň základnej školy.

50 minut 📝 33 úloh

Pozrite sa na testy a ukážky úloh

Test je porovnávací - pre dosiahnutie dobrého výsledku neni nutné odpovedať na všetky otázky. Približne polovica správne vyriešených úloh by mala znamenať priemerný výsledok.