SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Testy pre vašich žiakov

Skúšky Scio nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímačky na desiatky VŠ. Vyskúšajte si ich so svojimi žiakmi.

Testy určené na vytlačenie a vyhodnotenie

Vytlačte testy a skúste si ich so svojimi žiakmi priamo na hodine. Vo formáte PDF. Riešenia a orientačný prepočet na percentil si môžete stiahnuť samostatne.

📄 Všeobecné študijné predpoklady  

  • 15 otázok na 20 minút. Čas bude hrať dôležitú úlohu, niektorí pravdepodobne nestihnú vyriešiť všetky úlohy. Na dosiahnutie dobrého výsledku to nie je potrebné. 

📄 Matematika

  • 8 otázok na 22 minút. Všetky výpočty je možné zvládnuť bez použití kalkulačky.

📄 Anglický jazyk 

  • 18 otázok na 18 minút. Úvodný text je pri NPS formou posluchu.

📄 Biológia 

  • 8 otázok na 10 minút. 

📄 Chémia 

  • 8 otázok na 10 minút. 

📝 Riešenia a orientačný prepočet na percentil

  • Pre VŠP, MAT, AJ. Percentil orientačne porovnáva žiakov s ostatnými riešiteľmi testov (najmä uchádzači o výberové fakulty VŠ v SR a ČR).

Online testy 

Krátke ukážkové online testy zadarmo, ktoré môžu žiaci vyplniť v škole alebo aj doma. Každý zaberie asi 10 minút ich času. Počet správnych odpovedí sa dozvie hneď, náhľad riešeného testu a odhad percentilu po zadaní emailu. 

💻 Všeobecné študijné predpoklady (10 otázok - 10 minút)

💻 Všeobecné študijné predpoklady - rozšírený (17 otázok - 22 minút)

💻 Anglický jazyk

💻 Matematika

💻 Biológia

💻 Chémia