SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Testy pre vašich žiakov

Skúšky Scio nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímačky na desiatky VŠ. Vyskúšajte si ich so svojimi žiakmi.

Testy určené na vytlačenie a vyhodnotenie

Testy vo formáte PDF. Riešenia a orientačný prepočet na percentil si môžete stiahnuť samostatne; Každý test zaberie asi 20 minút času.

Všeobecné študijné predpoklady  

  • 15 otázok na 20 minút. Čas bude hrať dôležitú úlohu, niektorí pravdepodobne nestihnú vyriešiť všetky úlohy.
    Na dosiahnutie dobrého výsledku to nie je potrebné.

Matematika

  • 8 otázok na 22 minút. Všetky výpočty je možné zvládnuť bez použití kalkulačky.

Anglický jazyk 

  • 18 otázok na 18 minút. Úvodný text je pri NPS formou posluchu.

Riešenia a orientačný prepočet na percentil

  • Pre VŠP, MAT, AJ. Percentil orientačne porovnáva žiakov s ostatnými riešiteľmi testov (najmä uchádzači o výberové fakulty VŠ v SR a ČR).