SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VŠB-TU v Ostravě, F. elektrotechniky a informatiky

Pokud dosáhnete percentilu alespoň 75 v testu Obecných studijních předpokladů (OSP), získáte v přijímacím řízení bonusové body (BN). Pokud máte zájem o přidělení BN je potřeba doložit certifikát z NSZ do 31. 3. 2024 formou přílohy elektronické přihlášky na fakultu. 

Programy Uznávané termíny Predmety
Všechny bakalářské 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
Obecné studijní předpoklady