SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Pro přijetí na fakultu je třeba absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). V rámci testu OSP/VŠP má verbální oddíl testu váhu 0,3 a analytický oddíl testu váhu 0,7.

Pokud si přihlášku na fakultu podáte v 1. kole přijímacího řízení, budete mít možnost absolvovat test OSP/VŠP v termínu 25. 5. 2024 bezplatně. Poukazy si nejpozději počátkem května budete moci vyzvednout zde.

Najbližšie termíny skúšok

  • 9. 12. 2023
  • 16. 1. 2024
  • 3. 2. 2024

Chcem študovať tu

Programy Uznávané termíny Predmety
Informační média a služby; Aplikovaná informatika; Matematické metody v ekonomii; Multimédia v ekonomické praxi; Data Analytics 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
25. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
váhy oddielov: verbální, 0.3 , analytický, 0.7 Všeobecné študijné predpoklady
váhy oddielov: verbálna časť, 0.3 , analytická časť, 0.7