SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VŠE v Praze, Fakulta managementu

Přijímací zkouška vám bude prominuta, pokud v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verzi testu Všeobecných študijných predpokladov získáte percentil alespoň 50.

Uchazeči ze středních škol mimo ČR a SR musí absolvovat test OSP (resp. VŠP).

Najbližšie termíny skúšok

  • 10. 12. 2022
  • 4. 2. 2023
  • 4. 3. 2023

Chcem študovať tu

Programy Uznávané termíny Predmety
Všechny bakalářské 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
20. 5. 2023
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady