SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VŠEM, Vysoká škola ekonomie a managementu


Uchazečům o bakalářský a magisterský stupeň studia, kteří dosáhnou percentil 95 a vyšší v testu Obecných studijních předpokladů, může být uděleno stipendium VŠEM až do výše 100% ročního školného.
Podrobné informace najdete na webu školy.

Najbližšie termíny skúšok

  • 9. 12. 2023
  • 16. 1. 2024
  • 3. 2. 2024

Chcem študovať tu

Programy Uznávané termíny Predmety
Ekonomika a management (navazující magisterský program - titul Ing.); MBA (magisterský profesní program na 12 měsíců); Ekonomika a management (Bc.) 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
25. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady