SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VUT v Brně, Fakulta informačních technologií

Fakulta přijímací zkoušky nekoná, ale stanovuje výčet podmínek, které mohou zajistit přednostní přijetí ke studiu.

Pořadí všech uchazečů, kteří nebudou splňovat některou z těchto podmínek, bude stanoveno na základě výsledků testu z MAT nebo OSP nebo VŠP složeného v rámci Národních srovnávacích zkoušek.

Při včasném podání přihlášky ke studiu a včasném uhrazení poplatku za přijímací řízení se můžete zdarma zúčastnit vybraného testu NSZ (OSP, MAT nebo VŠP) v 6. termínu NSZ (1. 5. 2024).

Poukazy si budete moci vyzvednout zde.

Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů 6. termínu NSZ zúčastnit a nemůže tak poukaz využít, podá bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů po jeho konání písemnou omluvu předsedovi přijímací komise FIT VUT, který rozhodne o jejím přijetí. V případě jejího případě může uchazeč absolvovat zdarma test OSP nebo VŠP v 7. termínu (25. 5. 2024).

Jednou z možností prokázání jazykových předpokladů (tedy dostatečné znalosti českého jazyka, respektive slovenského jazyka) je dosažení alespoň percentilu 68 v testu Čeština pro cizince, testu OSP nebo testu VŠP.  

Programy Uznávané termíny Predmety
Informační technologie (Bc.) 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady Matematika
Informační technologie (Bc.) 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Čeština pre cudzincov